Het lidmaatschap bedraagt €45,- per jaar voor leden. Oud-leden betalen €20,- per jaar aan contributie.
Het beëindigen van het jaarlijkse lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 september. De schriftelijke opzegging kan gestuurd worden naar bestuur@creas.net.

Je blijft automatisch lid en je hoeft jezelf niet elk jaar opnieuw aan te melden. Na afronding van je studie, dien je dit zelf kenbaar te maken aan het bestuur, zodat je lidmaatschap om gezet wordt naar een oud-lidmaatschap.

Aanvaarding van het lidmaatschap betekent ook aanvaarding van het huishoudelijk reglement dat ter inzage verkrijgbaar is bij het bestuur van s.v. CREAS. Als niet voldaan wordt aan de condities zijn mogelijke kosten voor eigen rekening.

Persoonsgegevens worden verwerkt en worden gebruikt voor organisatorische doeleinden, daarbij worden de
gegevens gebruikt om de veiligheid van jou te allen tijde te waarborgen.

Foto’s en filmpjes worden gebruikt als promotiemateriaal en worden door middel van sociale media/drukwerk
verspreid.