Ridders, Ereleden & leden van verdiensten

Binnen s.v. CREAS kan een lid een titel verdienen wanneer deze persoon uitzonderlijk werk heeft vericht. Hieronder staan de verschillende titels verder toegelicht.

Ridder

Iemand die iets exceptioneels heeft gedaan wat in levensbelang is geweest voor CREAS.

Ridders

A. Peeks

A. Sturkenboom

A. van der Lee

Erelid

Iemand die zich meerdere jaren verdienstelijk heeft gemaakt en tevens meerdere jaren verantwoordelijkheid heeft gedragen bij CREAS. Dit kan ook binnen en buiten commissies zijn geweest.

Ereleden

M. Rotink

R. Penning

H. Veldkamp

B. de Wit

W. de Haan

R. Wubbles

M. Niederer

J. van Woerden

S. van Dijk

M. Lanting

E. Nijenhuis

J.P. Schumacher

A. Visser

E. Bongers

P. Buitink

L. Schumacher

H. Oldeman

B. de Jager

B. Schlangen

J. Zuidervaart

C. de Gooijer-Kant

B. Schippe

D. Kappers

K. Hissink

E. Wentink

M. Korunka

H. ter Horst

E. Krebbers

G.J. Meijlink

A. Lutjen

A. Meijlink

C. Rietveld

M. Schermer

Lid van verdienste

Iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft ingezet voor CREAS. Dit kan doordat diegene in verschillende commissies heeft gezeten en daar een bijzondere bijdrage heeft geleverd, maar dit kan ook iemand zijn die zich buiten de commissies bijzonder heeft ingezet voor CREAS.

Leden van verdiensten

A. Heynekamp

L. Jacobs

Z. van Woesink

W. van der Zand

F. Hasper

J. Goudriaan

G. Buunk

R. van Ruiten

J. van As

A. Hendriks

P. Kremers

J. Kremer

G. Oosterhuis

J. van der Sman

R. van de Looij

S. Soeter

K. Hooiveld

M. Arentsen

G. Otten

A. Luchies

J. van der Sterren

M. Otten

D. Havinga

N. van Donkelaar (2017)

K. Haggenburg (2018)

J. Immerzeel (2019)