Brechtje Cazemier
Voorzitter
Communicatie en Multimedia, 3e jaars (HAN)
Matthias Haalboom
Vicevoorzitter
Course Music Production
Raymond de Bruine
Hoofd Soos
ICT, 4e jaars (HAN)
Robin Wilcke
Penningmeester
Elektrotechniek, 4e jaars (HAN)
Nikki Vos
Secretaris
Afgestudeerd conservatorium muziektheater (ArtEZ)