Rik Krijnen
Voorzitter
Mourice Struik
Vicevoorzitter
Sven Haggenburg
Hoofd Soos
Wendy Wilhelm
Penningmeester
Fenna Klein Tuente
Secretaris