Ernst Vossers
Voorzitter
Titus de Haan
Vicevoorzitter

Thomas Otten
Hoofd Soos
Bianca Hazelaar
Penningmeester
Carlijn Rietveld
Secretaris
Olga Merkx
Hoofd AC