Lotte Heeman
Voorzitter
Roland van den Eijnden
Vicevoorzitter
Gert-Jan Meijelink
Hoofd Soos
Anne Hendrikx
Penningmeester
Michael Meuwese
Penningmeester
Eric de Maar
Secretaris
Jurgen Kremer
Hoofd AC
Erna Boomers
Hoofd PR