Boris Schlangen
Voorzitter
Annemiek Mulie
Vicevoorzitter
Vincent de Gooijer
Hoofd Soos
Paulien Buitink
Penningmeester
Agatha Visser
Secretaris
Willeke van der Zand
Hoofd AC
Erna Boomers
Hoofd PR