Els Leurs
Voorzitter
Maurits van der Geijn
Vicevoorzitter
Vincent de Gooijer
Hoofd Soos
Rob de Waal
Penningmeester
Marije Schaepman
Secretaris
Jeroen van Baal
Hoofd AC
Frank Hasper
Hoofd PR
Marleen Lindeboom
Hoofd Mensa